18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Obec

 Oficiální úřední deska Obce Štědrá  : ZDE

 

 

 

 

záměr prodeje k.ú. Buč - nabídky do 19.12.2012

záměr prodeje k.ú. Borek u Štědré, Mostec, Lažany u Štědré - nabídky do 19.12.2012

ZISK Z PRODEJE POZEMKŮ BUDE POUŽIT NA OPRAVU ZÁMKU VE ŠTĚDRÉ

 

Rozpočtový výhled 2014 - 2018

 

 Stavební úřad Žlutice, rozhodnutí veřejnou vyhláškou, umístění stavby "Novostavba hospodářského objektu s bytovou jednotkou" na p.p.č. 114/6 v k.ú. Lažany u Štědré
zveřejněno 18.10.2012

 

POZVÁNKA ZASTUPITELSTVO 9.10.12

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠTĚDRÁ 2012 - vyvěšeno 3.5.2012

Rozpočet dobrovolnétho svazku obcí Doupovské hory na r.2013, rozpočtovýv výhled 2014, 2015 zveřejněno 13.11.2012

ROZPOČET DOUPOVSKÉ HORY 2012 vyvěšeno 9.12.2011 sejmuto 27.12.2011

příloha rozpočtu svazku obcí Doupovské hory

pronajmout p.p.č.19, st.p.č. 12 a část p.p.č.588/2 v k.ú.Přestání o výměře 679 m2 z 18.1.2012

prodej zemědělských pozemků v k.ú. Domašín u Zbraslavi a Zbraslav u Štědré z 18.1.2012

prodej pozemků k.ú. Prohoř, Lažany, Štědrá a Mostec z 29.3.2012

pronájem p.p.č. 15 v k.ú. Přestání z 9.10.2012

veřejná vyhláška - uložení písemnosti Bubník František 21.2.2012

veřejná vyhláška - uložení písemnosti Marková Lenka 21.2.2012

Usnesení zastupitelstva 2010-2014

USNESENÍ I/2010

USNESENÍ II/2010

USNESENÍ III/2010

usnesení I/2011

usnesení II/2011

usnesení III/2011

usnesení IV/2011

usnesení V/2011

usneseni VI/2011

usnesení I/2012

usnesení II/2012

usnesení III/2012

usnesení IV/2012

usnesení V/2012

usnesení VI/2012

usnesení VII/2012

usnesení I/2013

usnesení II/2013

usnesení III/2013

usnesení IV/2013

usnesení V/2013

usnesení I/2014

usnesení II 2014.PDF

Usnesení III 2014.PDF

usnesení IV 2014

usnesení V 2014

 

 

 

Usnesení zastupitelstva 2006 - 2010

 

 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

OPRAVA STŘECHY A NOVÁ KRYTINA

zveřejněno 19.3.2012

Zadání pro opravu střechy

III.NP (půda) dwg.soubor

Pohledy C,F,G,H, řezy A,B,C,D,E dwg.soubor

střecha dwg.soubor

Podélný řez budovou

Příčný řez budovou

Půdorys lucerny s ochozem

Půdorys  půdy - komíny

Půdorys střechy

Geometrie vikýřů

Skladba krytiny u vikýřů

Profil komínů

Půda- mykologický  průzkum

Vaše nabídky očekáváme v zapečetěných obálkách nejpozději do čtvrtka 29.3.2012 do 16.00 hodin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15.12.2011 schválilo nákup zámku a parku za cenu

3 500 000 Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o vydání opatření obecné  povahy

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE  KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zde ve formátu PDF

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2009 - k.ú.Lažany u Štědré

veřejná vyhláška k opatření obecné povahy č.1/2009 z 11.11.2009

Záměry prodeje a pronájmu

PRONÁJEM BYTU NAD POŠTOU ČP.83 OD 1.8.2009

PRODEJ POZEMKU V K.Ú. LAŽANY U ŠTĚDRÉ - VYHLÁŠENO 22.6.2009

PRODEJ POZEMKU V K.Ú. BOREK U ŠTĚDRÉ A PROHOŘ - VYHLÁŠENO 7.9.2009

PRODEJ POZEMKŮ V K.Ú. BRLOŽEC U ŠTĚDRÉ - VYHLÁŠENO 2.11.2009

PRODEJ POZEMKU V K.Ú. DOMAŠÍN U ZBRASLAVI - VYHLÁŠENO 15.2.2010

 

PRONÁJEM POZEMKU V K.Ú. PŘESTÁNÍ - VYHLÁŠENO 15.2.2010 - vodní plocha

PRONÁJEM POZEMKŮ V K.Ú. ŠTĚDRÁ, LAŽANY, MOSTEC - VYHLÁŠENO 23.3.2010

PRODEJ POZEMKŮ v k.ú. Lažany, Mostec, Borek u Štědré vyhlášeno 20.5.2010

Veřejná vyhláška Forster Antonín, Štědrá 97, vyvěšeno 2.7.2010

Veřejná vyhláška Forster Antonín, Štědrá 97, vyvěšeno 10.8.2010

PRONÁJEM POZEMKŮ V K.Ú. LAŽANY, BRLOŽEC, BOREK vyvěšeno 2.9.10

Pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Štědrá (zrušená smlouva s p.Šmídem) ze dne 27.9.2010

Pronájem druhého rybníka ve Štědré ze dne 27.9.2010

Prodej p.p.č. 1760/11 v k.ú. Lažany vyhlášeno 29.9.2010


ROZPOČET OBCE PRO ROK 2011 vyvěšeno 29.11.2010

ROZPOČET OBCE PRO ROK 2012 schváleno 21.11.2011

 

 

EXEKUCE

MOSTEC - dům čp. 6

Štědrá - byt č. 98/15

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.stedra.cz

Registrujte se zde

Dotace z kraje

 

Obec Štědrá  v  roce 2023 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  v rámci PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ na Brložec - kostel Sv.Michaela Archanděla - revize a doplnění statiského zajištěbní a stropu  ve výši  50 tis. Kč a na Štědrou - kostel Narození Panny Marie  - revize a doplnění statiského zajištěbní a stropu  ve výši  50 tis. Kč.  Obec Štědrá  v  roce 2023 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  na podporu SDH Štědrá  na nákup nového kalového čerpadla Nautilus  ve výši 44 000 ,- Kč. Na obnovu a využití kulturních památek Obec dostala dotaci 120 tis. Kč na restaurování kašny v zámeckém parku. Za všechny dotace děkujeme....

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

 

 

Obec Štědrá  v  roce 2022 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  v rámci PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ na stavebně historický průzkum Kostela v Brložci ve výši 80 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace na opravu krovu zámku ve Štědré ve výši 100 tis.Kč a na zpracování PD na odvlhčení a odvodnění zámku Štědrá ve výši 180 tis.Kč.  Obec Štědrá  v  roce 2022 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  na podporu SDH Štědrá  na nákup nové elektrocentrály do 8kW.  ve výši 43 000 ,- Kč, dále pak finanční příspěvek na hospodaření v lesích v celkové výši 79 973,- Kč.

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2021 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na opravu MK v obci Lažany  ve výši 140 500 tis. Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Zbraslav .  Na akci "Termokamera pro JSDH obce Štědrá " Obec obdržela dotaci ve výši 111 tis. Kč. z Programu na podporu vydávání neperiodických publikací Obec Štědrá obdržela dotaci 20 000,- Kč na brožuru "Zámek Štědrá, zapomenutý klenot Karlovarského kraje". obnovy venkova na opravu MK v obci Lažany  ve výši 140 500 tis. KčNa projekt statického zabezpečení hospodářské budovy Zámku Štědrá  obec obdržela příspěvek ve výši 45 000 Kč.

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2020 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci hasičské zbrojnice ve výši 100 tis. Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Štědrá- u panelových domů .  Na akci "Obměna pneumatik u cisternové
automobilové stříkačky JSDH obce Štědrá " Obec obdržela dotaci ve výši 60 tis. Kč. Na umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami obec obdržela příspěvek ve výši 214 323,69 Kč, na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem příspěvky ve výši 55 207,- Kč a  8 207,50 Kč, na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku příspěvek ve výši 42 028,- Kč, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za 10/2017 - 12/2018 příspěvek ve výši 918 914,- Kč, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích příspěvek ve výši 30 732,- Kč.

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2019 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci budov Obce Štědrá (čp.49, čp.4 a hasičská zbrojnice) ve výši 222 590 Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Štědrá- veřejné prostranství v centru obce . Z programu KÚKK OŽP byla poskytnuta dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami byla poskytnuta dotace ve výši 164 310 Kč. Z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavební úpravy místních komunikací  jsme na akci oprava komunikace v obci Mostec obdrželi 66 725, 75 Kč. Z Programu pro vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje jsme na akci vybavení JSDH obce novými dýchacími přístroji Draeger PS 4000 obdrželi dotaci ve výši 128 000 Kč. Z programu KÚKK OŽP byla poskytnuta dotace na umělou obnovu porostů , zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 224 902 Kč. Z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů jsme obdrželi dotaci ve výši 95 000,- Kč na restaurování ciferníků kostelních hodin na kostele Narození Panny Marie ve Štědré.

 

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

 

Obec Štědrá  v  roce 2018 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci budov MŠ a ZŠ  ve výši 150 tis. Kč, dále pak dotaci 30 tis. Kč v rámci programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem. Z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí jsme na akci kanalizace Štědrá - I.etapa obdrželi 1 143 376 Kč, z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí Obec Štědrá obdržela dotaci ve výši 145 000,- Kč na realizaci projektu Zámek Štědrá - obnova výklenkové kaple.

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

logoKK.png

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2017 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova I. a Programu obnovy venkova II. na obnovu a modernizaci budov MŠ a ZŠ dvakrát ve výši 150 tis. Kč.

Z prostředků Karlovarského kraje obec v r.2017 obdržela 1 669 860 Kč jako dotaci na realizaci investiční akce Štědrá - kanalizace a ČOV.

V letošním roce obec obdržela z rozpočtu Karlovarského kraje dotaci 70 tis.Kč na restaurování kulturní památky - socha Sv.Prokopa u kostela ve Štědré.  

Z rozpočtu Karlovarského kraje obec obdržela dotaci na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 109 180 Kč.

Z rozpočtu Karlovarského kraje naše obec obdržela dotaci ve výši 438 020 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Štědrá

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

logoKK.png

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2016 od Karlovarského kraje obdržela dotaci na hospodaření v lesích, dotaci na opravu kulturní památky - zámku ve Štědré, dotaci z Programu obnovy venkova na dokončení výměny VO v obci Štědrá a dotaci na věcné vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.

GEOPORTÁL

možnost nahlédnout do aktuálního katastru nemovitostí - mapa

http://www.czechpoint.cz

http://www.epusa.cz

http://www.evirtuos.cz

denik.png

 

zrušení pevné linky

Z důvodu neustálé poruchovosti pevné linky obecního úřadu rozhodli jsme se pevnou linku zrušit. Kontakt na obecní úřad je 725 051 080. Zároveň byla zrušena pevná linka ohlašovny požárů.

Nabídka internetového připojení

Nabídka internetového připojení MD support s.r.o.

Leták

 

 

Poplatek ze psa

Zastupitelstvo obce s platností od 1. 1. 2010 zrušilo poplatek ze psa.

zámek Štědrá

zámek v naší obci byl zařazen mezi šestset nejohroženějších nemovitých památek České republiky.

www odkaz

Počasí

Úterý Oblačno 31/18 °C
Středa Oblačno 30/19 °C
Čtvrtek Oblačno 28/19 °C
Pátek Zataženo 31/20 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
závěrečný účet obce Štědrá za 2023 schválený
5
záměr pronájmu pozemku Prohoř
6 7
záměr směny Lesy ČR
Ověřený program z 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.06.2024
rozpočtové opatření obce 4/2024
8 9
10 11 12 13
seznam usnesení II/2024 osmého zasedání zast. obce Štědrá ze dne 3.6.2024
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost stránek

300068